menu

n.v.t. | 8221237

Het onderwerp van de training is ontzettend interessant en waardevol. Het programma van de training sloot echter niet gehaal aan op mijn wensen en verwachtingen: het was voor mij te theoretisch en te weinig oefenen.