menu

NVT | 8221284

Positief, het programma zat goed in elkaar qua opbouw en inhoud. Er is voor alle deelnemers ruimte om te werken aan zijn/haar eigen (persoonlijke) leerdoel en dat gaat goed samen in groepsverband.